Tribuna Hipodromu

Most

2017

Navržená tribuna Hipodromu v Mostě je situována na nové doběhové cílové rovině, která odpovídá pravidlům dostihového sportu. Výškové uspořádání areálu musí odpovídat niveletě doběhu do odpovídající zvýšené části. Do osy cílové pásky je navržen základní třípodlažní modul cílové věže, na který navazují čtyři moduly hlediště. Systém je navržen jako stavebnicový, jelikož je možné doplňovat směrem k vnitřní části závodiště další moduly hlediště.

Základní modul obsahuje třípodlažní objekt s prostorem pro rozhodčí (cílovou fotografii) ve druhém podlaží a prostorem pro komentátory a televizi ve třetím podlaží. Moduly pro hlediště obsahují schodišťově upravené stupně se sezením a navazujícími společenskými prostory s barovými stolky a sedačkami. Potřebná část hygienického zázemí je vestavena do části prostor tvořící nosnou konstrukční část otevřeného hlediště.