Planetárium ZŠ Nuselská

Havlíčkův Brod

2017

Návrh daného areálu předpokládá částečnou střešní nástavbu a následné využití stávající rovné střechy, kterou je třeba rekonstruovat. Nástavba je navržena pro potřeby zřízení odborných učeben umožňujících výuku ve formě promítání formou sférického kina či malé posluchárny s odstupňovaným sezením a výukovými stoly. Nové prostory budou obsahovat dvě učebny, předsálí, hygienické a technické zázemí pro potřeby daného provozu a pochozí plochy stávající střechy. Venkovní část bude ještě obsahovat skleník s retenční nádrží pro srážkové vody, které tak bude možné využít pro potřeby školní zahrady.

Zahrada bude rozčleněna na jednotlivé části jako například zeleninová, bylinková, kuchyňská či okrasná květinová zahrádka. Část plochy s jižní orientací bude obsahovat malý sad vytvořený ze zvýšených květináčových prvků s osazenými ovocnými stromy.

Severní část plochy střechy bude využita jako observatoř s hvězdářským mobilním dalekohledem umožňujícím noční pozorování oblohy. Kolem dalekohledu je kruhové sezení s vyznačenou orientační růžicí světových stran.