Síň slávy

Závodiště Pardubice

2018

Návrh síně slávy pro pardubické závodiště obsahuje úpravu vnitřních prostor a venkovní přístavbu.
Největší stavební úpravou v interiéru je opatření stávající skeletové konstrukce kontaktní tepelnou izolací, provedení nových podlah a veškeré zařízení interiéru.


Přístavba spočívá v provedení monolitické železobetonové konstrukce v předprostoru stávající tribuny B.
Hlavní budova byla rozšířena o prostory hygienického zázemí, které jsou přístupné z vnitřního předprostoru.
Architektonický návrh vychází z potřeby zachování stávající budovy a výstavby nového kontrastního prostoru, který ovšem svojí hmotou a materiály reaguje na původní tribunu B.


Dotvoření vnitřních prostor je dále záležitostí vytvářeného libreta ve spolupráci investora s renomovanou firmou zabývající se výstavními a multimediálními instalacemi.