Hasičské muzeum

Přibyslav

2016

Hasičské muzeum se nachází v areálu přibyslavského zámku založeného Zachariášem z Hradce roku 1560 na místě bývalého hospodářského dvora, který patřil k přibyslavskému hradu. Přeměna zámku na hasičské muzeum probíhala po roce 1975 několik let a nese známky tehdejší stavební kultury. Na daném místě se to projevuje především úpravou římsy střechy a prosklením ochozu nad arkádami nádvoří.

Záměr zastřešit druhé nádvoří v areálu hasičského muzea byl v průběhu času již několikrát řešen. Na základě nového přístupu a dostupné technologie byl spolu se statikem navržen subtilní způsob plně proskleného zastřešení. Cílem návrhu je rozšíření výstavních prostor a zkulturnění celého nádvoří s krásnými arkádami.