Hájenka

Josefodol

2013

Stavba, která stála na pozemku u lesa, sloužila jako domov pro hajného, tzn. lidově hájenka. Skládala se ze dvou částí různého stáří. Původní část s hrázděnou konstrukcí z meziválečného období a přistavěná část z 50-60. let 20. stol. Během rekonstrukce došlo k ponechání starší části a kompletní demolici části přistavěné. Starší část byla opravena a dodatečně z interiéru zateplena. Na půdoryse po přístavbě vznikla nová stavbu o dvou podlaží. První podlaží z monolitického železobetonu a druhé převážně z ocelové konstrukce.

Při přestavbě se kladl důraz na zachování rázu budovy a souladu s okolím jak ve hmotě, tak i materiálech. Ve starší (hrázděné) části objektu jsou osazeny kopie původních oken, znovu obloženo zdivo dřevěným obkladem v bílé barvě, lavice vytvořené z původních trámů apod. Materiálové řešení nové části je z přírodních materiálů se surovým povrchem (dřevo, beton, plech).