Krajská knihovna

Havlíčkův Brod

2016

Budova Krajské knihovny Vysočiny je navržena na městských pozemcích, které jsou určeny změnou úpd. č. 3 sídelního útvaru Havlíčkův Brod, pro zástavu daného záměru. Součástí návrhu je rovněž parkovací dům nahrazující současné parkovací plochy nacházející se na daném místě. Urbanistické řešení navazuje na rozsáhlý komplex Kulturního domu (SKP), Kina Ostrov a kultivovaného nábřeží řeky Sázavy. Koncept dále navazuje na celkovou konfiguraci zástavby této části města. Studie rovněž řeší výhledové řešení potřebných parkovacích ploch v bezprostředním okolí. Daný pozemek je přístupný z Žižkovy ulice po zrekonstruovaném chodníku a vjezdu na místní komunikaci pro osobní dopravu a zásobování. Pozemek se nachází na dosypané ploše, zabezpečující úroveň prostor nad hladinou záplavového území Q 100 řeky Sázavy.