LIBRETO

Světlá nad Sázavou

1999

Libreto zpracované pro renovaci drobných architektonických prvků zameckého parku je zpracováno v návaznosti na záměr revitalizace zeleně a celkové řešení komplexu pro účely města. Řešení jednotlivých prvků je vedeno snahou uvést veškerou architekturu do života parku a vdechnout mu nový ráz odpovídající součastnému dějovému procesu. Změnou původního ryze soukromého charakteru parku při jeho vzniku ve veřejně přístupné prostory je dána charakteristika pro některé aspekty funkčnosti a životnosti zařízení. Nedílnou součástí by pak měla být dobová čitelnost úprav nově vzužívaných prvků podporující zachovanou historickou část.