Bytový dům Kejžlice

Kejžlice

2018

Leží v údolý 8 kilometrů severně od proslulého města Humpolce v nadmořské výšce 520 metrů a jejím středem protéká potok zvaný Pstružný. Dominantou krajiny je hrad Lipnice. Ještě před 150 lety vypadala tato obec jinak , její střed tvořily dva rybníky, kterými protékal výše jmenovaný potok. 

Starší název byl Kýžlice.