Interiér městská knihovna

Lípa

2022

Skandinávie v Lípě