POMNÍK OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Obec Jitkov

2014

Měli jsme velké štěstí, že jsme mohli oslavit výročí 100 let od počátku 1. Světové války výhradně prací na návrhu a projektu rekonstrukce pomníku padlích pro Obec Jitkov, a ne v zákopech daleko od domova. Je dobré si to neustále připomínat. Moc si vážíme zadání a následné realizace.