Rodinný dům s výhledem

Veselý Žďár

2015

Hlavní myšlenkou odrážející se v celém návrhu rodinného domu je využití neodolatelného výhledu z parcely směrem do údolí řeky Sázavy, k vrcholu hor v blízkosti Lipnice nad Sázavou a v neposlední řadě na samotný Lipnický hrad.