HOSPIC INTERIER

Chrudim

2017

 

„Když jsi byl mladší, opásal ses a šels, kam se ti zalíbilo,
ale když sestaráš, jiný tě opáše a povede, kam nechceš“,
řekl Ježíš Petrovi.

Janovo evangelium